Girolamo Da Carpi

Girolamo Da Carpi (1501-1556) ,pintor italiano.

Opportunity and Patience.1541.


The Rape of Ganymede.1543-44.


Ruggiero Saving Angelica. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario