Leon Maxime Faivre

Léon Maxime Faivre (1856-1914).Pintor francés.

L’envahisseu.1884. 


Deux mères.1888.


Mort de la princesse de Lamballe in 1792.1908.

No hay comentarios:

Publicar un comentario